Сboe là gì

Trao đổi tiền tệ gần và nó là một hệ thống giao dịch thị trường mở. Cboe là viết tắt của Sàn giao dịch hàng hóa, là một sàn giao dịch bao gồm hàng hóa hoặc tiền trong toàn bộ phạm vi của họ. Cboe được sử dụng chủ yếu để giao dịch trong tương […]

thổ ngữ

Nếu bạn giao dịch ngoại hối, bạn có hiệu quả vay loại tiền đầu tiên của cặp để mua hoặc bán loại tiền thứ hai. Forex (FX) là thị trường mà tiền tệ được giao dịch. Forex luôn trao đổi với các nhà giao dịch để mở rộng các mặt hàng liên quan đến tiền […]