CPI là gì

Trước khi chúng tôi vào xe trong lời giải thích về ngoại hối, thật tuyệt khi thiết lập ý nghĩa chính xác của những gì cpi đại diện cho. Một quá trình tín dụng, một cách để đo lường hiệu suất của một thương nhân là một thuật ngữ thường được sử dụng bởi các […]