thổ ngữ

Nếu bạn giao dịch ngoại hối, bạn có hiệu quả vay loại tiền đầu tiên của cặp để mua hoặc bán loại tiền thứ hai. Forex (FX) là thị trường mà tiền tệ được giao dịch. Forex luôn trao đổi với các nhà giao dịch để mở rộng các mặt hàng liên quan đến tiền […]

Thị trường Forex ở Việt Nam là gì?

Ngoại hối là một lĩnh vực được sử dụng để thực hiện các giao dịch ngoại hối. Thị trường Forex là một trong những thị trường tài chính lớn nhất thế giới. Doanh thu hàng ngày ở đây là khoảng 2-3 nghìn tỷ đô la Mỹ. Forex không có vị trí thực tế, văn phòng […]

Tại sao việc sử dụng tiền điện tử ngày càng tăng ở Venezuela? Điều này có ý nghĩa gì đối với các quốc gia đang gặp khó khăn khác?

Sở hữu một quy trình khởi động an toàn, bạn đang sở hữu một nền tảng ổn định, có thể dựa vào phần còn lại của bảo mật hệ thống của bạn. Dưới đây là một vài lợi thế mà người dùng có thể tận dụng. Tiền điện tử chắc chắn là tương lai của […]