Cách Quản lý Cảm xúc Giao dịch

Các nhà giao dịch và nhà đầu tư đã đối mặt với cảm xúc giao dịch trong nhiều thế kỷ, và nó luôn là một trò chơi bấp bênh. Đối phó với cảm xúc của giao dịch là một kỹ năng cần phải thành thạo, và nếu không thành thạo nó có thể gây ra […]

CPI là gì

Trước khi chúng tôi vào xe trong lời giải thích về ngoại hối, thật tuyệt khi thiết lập ý nghĩa chính xác của những gì cpi đại diện cho. Một quá trình tín dụng, một cách để đo lường hiệu suất của một thương nhân là một thuật ngữ thường được sử dụng bởi các […]