Dự báo kỹ thuật quý 2 năm 2021 của EUR

Đồng Euro đang bán tháo so với Đô la Mỹ một cách ấn tượng. Bất chấp tâm lý tích cực, tiền tệ vẫn yếu so với đồng đô la. Do đó, một cái nhìn kỹ thuật có thể cần thiết để xác định hướng đi trong tương lai của nó. Sử dụng dự báo này, […]

Cách Quản lý Cảm xúc Giao dịch

Các nhà giao dịch và nhà đầu tư đã đối mặt với cảm xúc giao dịch trong nhiều thế kỷ, và nó luôn là một trò chơi bấp bênh. Đối phó với cảm xúc của giao dịch là một kỹ năng cần phải thành thạo, và nếu không thành thạo nó có thể gây ra […]